Finansiering

WikiLeaks är organisationen som skapat sig ett namn genom att genom anonyma källor samla in stora mängder hemligstämplat och kontroversiellt material. Materialet som ofta kommer från källor som har inblick i stora och inflytelserika organisationer eller företag och som därmed kan få tag på känsligt material. Materialet publiceras sedan av WikiLeaks så att hela världen kan ta del av det.

Var kommer pengarna ifrån?

WikiLeaks är en så kallad nonprofit- organisation vilket i stort sett kan jämställas med det som i Sverige kallas en ideell organisation. Det är alltså en organisation som inte har något intresse av att uppnå en ekonomisk vinst. Istället har man som avsikt att tjäna allmänheten.

Trots detta så krävs det ju ändå ekonomiska resurser för att driva en organisation som denna. Alla typer av projekt behöver ju åtminstone kunna betala för det material man behöver för att kunna utföra sitt arbete samt att det ju också krävs ett visst underhåll. I WikiLeaks fall handlar det naturligtvis om datorer, servrar och hyra för att någon hostar platsen där servern finns.

WikiLeaks får in största delen av sina inkomster från donationer. Dessa donationer kommer till största delen från privatpersoner. Man hade dock problem ett tag då många stora aktörer inom betalningslösningar så som VISA, Mastercard och PayPal stoppade all betalningar till WikiLeaks.

Frivilliga medarbetare

En av anledningarna till att WikiLeaks ändå klarar sig på de donationer man får är att man använder sig av frivilliga när man utför sitt arbete. De flesta som är kopplade till organisationen, över 1000 personer, jobbar frivilligt och utan ersättning. Många har andra arbeten och sysslar enbart med WikiLeaks när man vill och kan. Ofta rör det sig om nätaktivister, programmerare av olika slag och en hel del journalister.

För att WikiLeaks skall kunna fortsätta att verka så som det gör idag så funderar man på ytterligare inkomstkällor, utöver de donationer som man får. Det har bland annat varit tal om att auktionera ut förhandsaccess till dokument som skall avslöjas till den högst bjudande. Något måste i alla fall göras för att WikiLeaks ekonomiska situation skall stabilisera sig så att man kan koncentrera sig på arbetet.