Organisationens historia

WikiLeaks är en ideell organisation vars främsta syfte är att samla in och offentliggöra hemligstämplat material av olika slag. Själv benämner man på WikiLeaks sig som en mediaorganisation som dessutom har ett tillhörande bibliotek av material. Man samlar in material som främst rör krigsföring, korruption och spionage. Organisationen vill medverka till att avslöja ohederligt och oetiskt beteende hos myndighetsorganisationer och företag. Hittills har man samlat in, analyserat och publicerat över 10 miljoner dokument.

Organisationens grundare

WikiLeaks grundades år 2006 av Julian Assange som står som ansvarig utgivare och chefredaktör för sajten och för det material som man publicerar där. Assange kommer ursprungligen från Australien och gjorde sig tidigt känd som en mycket skicklig hackare under aliaset Mendax. Tillsammans med andra hackare lyckades han sig ta sig in i datasystemen hos bland annat NASA och Pentagon. Tillsammans med 8 andra personer ingår han numer i WikiLeaks styrelse och är den person som har den slutgiltiga beslutanderätten när det kommer till vad som publiceras av WikiLeaks. Trots att Assange har haft en del personliga rättsliga problem ges han fortsatt förtroende att verka inom WikiLeaks.

Stora avslöjanden

WikiLeaks har sedan starten 2006 publicerat dokument som avslöjat en lång rad oegentligheter från hela världen. Många av dessa avslöjanden har orsakat kraftiga reaktioner och har utgjort intresse för massiv mediebevakning. Avslöjandena man publicerar baseras på uppgifter från anonyma källor. Dessa källor är oftast anonyma och kallas för visselblåsare. Källorna laddar upp materialet de funnit på WikiLeaks webbplats där det sedan lagras i deras databas. Materialet gås sedan igenom innan man beslutar vilka delar som skall publiceras.

Visselblåsarna är ofta personer med insikt och tillgång till databaser där det finns känsligt material. En känd sådan är till exempel Chelsea Manning, en amerikansk armésoldat som genom att använda sig av WikiLeaks läckte hemliga amerikanska försvarsdokument. WikiLeaks hade också en liten del med i spelet kring den kände amerikanske visselblåsaren Edward Snowden. Organisationens medarbetare fanns nämligen med som eskort då Snowden lämnade Hong Kong som är platsen han flytt till då hans uppgifter avslöjades i medierna.

WikiLeaks har helt enkelt utvecklats till en inflytelserik och mäktig organisation som verkligen har något att säga till om idag. Hamnar man på WikiLeaks radar så skall man definitivt vara på sin vakt- speciellt om man vet att man inte har helt rent mjöl i påsen. WikiLeaks finns helt enkelt till för allmänheten och ser till att de får veta det de behöver.