Syftet med Wikileaks

Wikileaks grundades av Julian Assange år 2006. Det är en internationell ideell förening med flera frivilliga deltagare. Vissa arbetar mer frekvent med att publicera material medan andra bidrar i mindre mån på olika sätt. Själva granskningen utav materialet görs av allmänheten. Syftet enligt Wikileaks själva är att offentliggöra privat och hemlighetstämplat material med hjälp av källor som är anonyma. Föreningen vill få fram beteende och agerande från företag och regeringar som kan tolkas som oetiskt. Grundtanken med Wikileaks är framför allt att främja öppenhet och demokrati.

Varför skapades Wikileaks?

Det sägs att grundaren Julian Assanges egna personliga erfarenheter var upprinnelsen till vad som skulle komma att bli Wikileaks. På 1990-talet hamnade han nämligen i en vårdnadstvist om sin son, en tvist han förlorade. Assange accepterade inte förlusten och ville få mer information kring sitt fall vilket i Australien var sekretessbelagt. Han och hans mor startade då upp en organisation med frivilliga för att på olika sätt få socialarbetarna att läcka information om fallet. Detta sägs vara en stor anledning till att Wikileaks skapades och fick andra att få upp ögonen över denna metod att få reda på information.

Med andra ord handlar det om att läcka information i en önskan om att få en större inblick i företag, myndigheter och organisationer. Tack vare en krypterad sida ska alla kunna ladda upp material som anses kontroversiell eller hemligstämplad. Informationen granskas sedan av frivilliga på Wikileaks för att bedöma trovärdigheten. Det som hittills har avslöjats genom åren har stämt och flera gånger blivit bekräftat av de berörda i avslöjandet.

Behövs Wikileaks?

Det finns helt klart meningsskiljaktigheter kring om Wikileaks behövs. Vissa tycker att det är en bra källa som bidrar till öppenhet och ärlighet i samhället. En plattform som främjar demokratin. Andra ser webbplatsen som hotfull mot samhället och särskilt mot myndigheter och företag. Wikileaks ses dock som mest farlig och oroväckande för makthavare och korrupta regimer som har något att dölja. För den vanliga människan är det snarare en avskalad och ärlig insyn. En insyn med grund i informationsfriheten som ger gemene man en möjlighet att få reda på sanningen om just sina makthavare. Webbsidan är med andra ord framför allt ett hot mot makten snarare än mot allmänheten.

Wikileaks har helt enkelt som mål eller vision att signalera till regeringar att de inte kan komma undan med saker. Den önskvärda effekten av detta är öppenhet och ärlighet.