Klockor med modern och klassisk design

En klocka är inte enbart en klocka. Ett armbandsur är inte bara ett armbandsur som du använder för tidmätning. Det finns få saker i en mans garderob som bättre markerar status och tillhörighet än en dyr klocka. Vad som ger klockan status kan vara dels att den är av guld dels att den är av ett visst märke som dessutom inger status och respekt.

Hur mycket är klockan?

Tidmätning är oerhört komplext och att mäta rätt tid är inte helt enkelt. Det beror mycket på vilken tolerans man kan acceptera. Klockan i din mobiltelefon är troligen den mest exakta i din närhet, den hämtar kontinuerligt rätt tid från satelliter. En dyr Rolex får du räkna med att justera tiden på med jämna mellanrum.

Hur exakt måste tidmätningen vara?

Ditt behov av korrekt tidmätning i vardagslivet är egentligen inte särskilt stort. Några minuter hit och dit spelar egentligen ganska liten roll. Däremot i vetenskapen där man exempelvis behöver mäta hur fort ljuset går så är nödvändigheten av exakt tidmätning stor. Därför finns det speciella klockor som i stort sett inte drar sig någonting överhuvudtaget.